Foto: Oslo VAV

Sikrer trygghet i Oslos vannforsyning

Som et ledd i prosjektet Ny vannforsyning Oslo er Oslo kommune er igang med byggingen av en 19 kilometer råvannstunnel fra Holsfjorden under Nordmarka til Huseby i Oslo. Dette skal gi byen en ekstra vannkilde i tillegg til dagens vannforsyning fra Maridalsvannet, og dermed økt trygghet. Skanska er hovedentreprenør, prosjektet er på NOK 27 milliarder og skal være ferdig innen 2028. Tunnelen skal drives med flere Tunnelboremaskiner (TBM), og Heidelberg Materials leverer all sementen til prosjektet.

All sement

Heidelberg Materials sine tunge byggematerialer brukes over hele verden til bygging av hus, infrastruktur samt kommersielle og industrielle anlegg, og møter dermed en stadig økende befolknings krav til boliger, mobilitet og økonomisk utvikling.

- Vi leverer all sementen til råvannstunnelen, forteller regionsjef Svein Eriksson i Heidelberg Materials. - Det handler om Injeksjon 25 til tetning, Standard FA-sement i betongelementer til tunnel-veggene (produseres av Sateba) og Industrisement til såkalt backfill. - Det er en krevende jobb, men vi har lang erfaring fra TBM-arbeidene på Follo-banen, sier Eriksson.

TBM

TBM har vært benyttet i flere prosjekter i Norge på 1970-90-tallet, og i de senere år av Statkraft og Bane NOR på hhv. Røssåga, Nye Ulriken Tunnel og Follobanen. Totalt har det vært drevet over 300 km med TBM i Norge. TBMene som skal brukes til råvannstunnelen mellom Holsfjorden og Oslo er skreddersydde av tyske Herrenknecht. De er ca 310 meter lange,  veier totalt 1.000 tonn og er døpt Betzy (etter Betzy Kjeldsberg) og Anne Brit (etter Anne Brit Lindsøe) . Diameteren er på 5,2 meter, og borehodet alene veier 69 tonn. I tillegg til å bore, installerer maskinen fortløpende betongelementer på tunnelveggene.- I disse dager har vi boret over 2 kilometer totalt, forteller Oslo VAV på sin Facebookside.- Det betyr at over 10% av den 19 kilometer lange tunnelen mellom reservevannkilden Holsfjorden og vannbehandlingsanlegget på Huseby er ferdig.

Kilder: Bygg.no, Ny vannforsyning Oslo (Facebook), Tekna.no

Svein Bull Eriksson

Markedssjef / regionssjef Østlandet

Heidelberg Materials Sement Norge AS Lilleakerveien 2A
0283 Oslo
Norge

Thea Vik Nordeide

Sales Manager Special Products, Norway

Fra gruva

Injeksjonsement 25

Om Injeksjonssement

Standardsement FA

Om Standardsement FA

Industrisement (CEM I 52,5 R)

Om Industrisement CEM I 52,5 R