Vulkansk pozzolan aske fra Island i fremtidens sementer ?

HeidelbergCement Northern Europe (NE) har over lengre tid forsket på ulike substituttmaterialer som kan erstatte deler av klinkeren og som ikke har samme utslipp knyttet til seg. I Norge og Norden har sement- og betongproduksjon benyttet hovedsakelig flygeaske. Nå lanseres en fremtidig erstatter.  

Flygeaske som hovedsakelig benyttes i dag er et avfallsprodukt fra kullfyrte kraftverk. Navnet og opprinnelsen stammer fra ørsmå partikler som tidligere fløy ut av fabrikkpipa sammen med røyken. Etter hvert ble dette samlet opp av produsentene og solgt videre til blant annet sementfabrikker som erstatning for den CO2-intensive klinkeren, og med det ble CO2-utslippet redusert. Kullkraftverkene blir stadig færre, og med det også tilgangen på substituttmaterialet flyveaske.  

Dette har gjort at sementprodusentene har søkt potensielle erstatninger med samme type egenskaper.   

Grundige analyser  

HeidelbergCement og Norcem har gjennom forskningsprosjektet Newscem sett nærmere på en rekke alternativer. Nå er man i sluttfasen av dette arbeidet, og resultatet har pekt seg ut på Island: Islandsk pozzolaner fra vulkansk aske har nemlig mange av de riktige egenskapene til å overta rollen som et fremtidig substituttmateriale. 

Kjell Skjeggerud og Børge J. Wigum holdt i juni et frokostmøte på den internasjonale betongkonferansen FIB hvor de presenterte funnene.  -Vi har sett nærmere på en rekke mulige alternativer fra kalsinert leire til bio-kull flyveaske, forteller Kjell Skjeggerud som  er Project Manager for Development & Applications i HeidelbergCement Northern Europe. -Totalt sett har vi forsket på om lag 20 ulike alternative erstatningsprodukter i sementen, og vi har nå kommet frem til at produktet med best egenskaper er den islandske pozzolanet. Dette ønsker vi nå å gå videre med.  

Gode egenskaper

Børge Wigum, Geolog og Senior Project Manager i HeidelbergCement Northern Europe mener at det islandsk pozzolanet har en rekke gode egenskaper som gjør at den er egnet som erstatter:  -Det islandske pozzolanet har viktige egenskaper tilsvarende som flyveaske, det innbefatter motstand mot skadelige alkalie-reaksjoner, kloridinntrengning og karbonatisering. I tillegg gir pozzolanet redusert vannbehov. Veien videre HeidelbergCement har nå planer om å begynne å utvinne vulkansk pozzolan fra Island.   
 
-Det gjenstår fortsatt en rekke beslutninger, og vi er ennå ikke kommet til den fasen at vi kan bestemt si når det islandske pozzolanet kommer på markedet, men vi er kommet dithen i prosjekteringen at vi ønsker å offentligjøre at dette er den løsningen vi ser for oss for våre fremtidige sementer.  -Om alt går etter planen kan islandsk pozzolan være på markedet om 3-5 år, spår en optimistisk Kjell Skjeggerud.

 

Kjell Skjeggerud & Børge Wigum har trua på Islandsk aske

 

 

 

Vulkansk aske i norsk sement ?

Vulkansk aske fra Island i norsk sement ?

Flygeaske

Om Flygeaske