Justert Standardsement FA i salg igjen

På grunn av Flygeaskemangel i Europa, ser Heidelberg Materials Norge seg nødt til å gjenoppta produksjonen av Standard FA-sement med redusert innhold av flygeaske. Dette vil kun gjelde produkter fra Brevik sementfabrikk.

Årsaken til endringen er den samme som i to perioder i 2019 og 2020:  Mangelfull tilgang på flygeaske. -Vi forventer at justert Standardsement FA-perioden vil vare ut 2023, kanskje noe lengre, sier teknisk sjef Tom Fredvik i Heidelberg Materials.
 
Endringen vil kun gjelde Standardsement FA som er produsert ved Brevik sementfabrikk. -Det blir ingen endring på Industrisement fra Brevik eller sementene fra Kjøpsvik sementfabrikk, sier Fredvik. 

Flyggeaske

Flygeaske er et bearbeidet restprodukt fra kull brukt i kullkraftverk, og brukes i sement og som tilsetningsmateriale i betong, både av miljø- og tekniske hensyn. Flygeasken sørger blant annet for at CO2-utslippene fra flere av sementene våre reduseres, den gjør betongen tettere, og bidrar dessuten til redusert varmeutvikling og dermed redusert risiko for riss i massive konstruksjoner. Imidlertid stenges stadig flere europeiske kullfyrte kraftverk, og tilgangen på flygeaske blir dermed stadig redusert. 

Dette har gjort at sementprodusentene har søkt potensielle erstatninger med samme type egenskaper.

Erstatning på gang 

Heidelberg Materials har gjennom forskningsprosjektet Newscem sett nærmere på en rekke alternativer. Resultatet har pekt seg ut på Island: Islandsk pozzolaner fra vulkansk aske har nemlig mange av de riktige egenskapene til å overta rollen som et fremtidig substituttmateriale. Les mer om dette prosjektet her: https://www.sement.heidelbergmaterials.no/no/vulkansk_aske

Dr. Tom Fredvik

Teknisk sjef

Heidelberg Materials Norge AS Setrevegen 2
3950 Brevik
Norge

Gustav Emil Amlie

Project Manager/ Salgssjef

Heidelberg Materials Sement Norge AS Lilleakerveien 2A
0283 Oslo
Norge
Flygeaske

Flygeaske

Om Flygeaske

Standardsement FA

Om Standardsement FA